www.raikovska.com

Професионален опит

Софийски районен съд Съдия юни 2007 - До момента

Софийски градски съд Младши съдия април 2005 Юни 2007

Столична община, дирекция „Общинска собственост” Специалист-юрист май 2004 - Ян. 2005

Нов български университет, департамент „Право” Секретар окт. 1999 - март 2000


Образование

Национален институт на правосъдието - Задължителен курс за начално обучение на младши съдии – среден успех: 5.94

Нов български университет - магистър по право – среден успех от следването: 5.90 - среден успех от държавните изпити: 6.00

Американски колеж в София - средно образование – среден успех: 5.85


Езикови познания:

Български (майчин език)

Английски – писмено и говоримо – отлично

Немски – писмено и говоримо – отлично

Руски – задоволително


Допълнителна квалификация:

Октомври 2010 - Варна – „Гражданскоправни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията”;

април 2010 – Национален институт на правосъдието, София – „Съдебно сътрудничество по граждански дела в ЕС”;

март 2010 г. – Англия, Оксфорд – участие в „Обучение на съдии от страни-членки на ЕС по конкурентно право”;

Февруари 2010 – НИП – „Основи на европейското право”;

Май 2007 – Благоевград – „Работа с медиите и комуникационни умения”;

Септ. 2006 – „Медиацията като способ за разрешаване на спорове”;

Юли 2006 г. – Румъния – участие в „Лятно училище за млади магистрати от Югоизточна Европа – Европейски стандарти в правосъдието и вътрешните работи – международно и регионално сътрудничество в борбата срещу корупцията и организираната престъпност”.
Други:

Съавтор на книгата "Продажбата на търговско предприятие. Гражданско- и търговскоправни аспекти", съставители Мариан Пашке и Венелина Павлова, университетско издателство Св. Климент Охридски, София, 2004

БНТ - интервю на тема: "Законът и ние": Нарастват делата срещу длъжници можете да видите тук

БНТ - репортаж на тема: Повечето съдии с професионален стрес можете да видите тук

март 2011 – Банско – участие в "Обучение за препращане към медиация" като модератор на модул "Управление на делата"

октомври 2008 г. – Италия, Рим – Презентация на конференция с предмет "Договори и съдебни спорове в областта на строителството в България, Полша и Румъния"

септ. 2005 – до сега – член на Съюз на съдиите в България.» Официален сайт на Софийски районен съд

обратно горе